Xử lý nền móng

Xử lý nền móng: Khoan phụt beton gia cố móng cho các đập thủy điện, xử lý nền các bến cảng, nhà xưởng, khu chế xuất...

Từ năm 2003, Công ty đã đầu tư thêm trang thiết bị, mở rộng các lĩnh vực hoạt động sang các hạng mục gần gũi về chuyên môn như thi công ép cọc, đóng cọc, thi công kè, bãi, xây lắp cơ khí.

Các dự án xử lý nền móng

  1. Thi công khoan phụt đập Thác Mơ
  2. Thi công khoan phụt đập Đồng nai
  3. Cty dầu nhờn Mekong - Vĩnh Long
  4. Dự án Bourbon Bến Lức - Long An
  5. Cảng dầu thực vật Vocarimex, Quận 7, TpHCM
  6. Gia cố nền nhà xưởng Công ty P&G
  7. Khu chế xuất Linh Trung 2
  8. Nhà máy thủy điện Srok Phumiêng
  9. Nhà máy thủy điện Cần Đơn