Cơ cấu tổ chức

Ban Lãnh đạo

Ông Nguyễn Trọng Khanh: Giám đốc
Ông Đặng Đức Hiệp: Phó Giám đốc Kỹ thuật
Ông Lê Văn Đồng: Phó Giám đốc Thi công
Bà Ngô Thị Cẩm: Kế toán trưởng

Đội khảo sát địa chất và địa chất thủy văn

Ông Nguyễn Văn Vinh: Đội trưởng
Ông Đào Tấn Thóa: Đội phó

Đội khảo sát địa hình

Ông Võ Minh Tuấn: Đội trưởng
Ông Lê Quang Trí: Đội phó
Ông Nguyễn Quốc Chính: Đội phó

Phòng thí nghiệm

Ông Đặng Đức Hiệp: Trưởng phòng
Cô Nguyễn Hoàng Vân: Phó phòng

Đội thi công cọc nhồi 1

Ông Phan Văn Bích: Đội trưởng

Đội thi công cọc nhồi 2

Ông Huỳnh Thanh Việt: Đội trưởng

Đội thi công cọc nhồi 3

Ông Văn Thành Hưởng: Đội trưởng

Đội thi công cọc nhồi 4

Ông Bùi Văn Thuận: Đội trưởng

Đội thi công ép cọc:

Ông Lý Hồng Lợi: Đội trưởng